Velkommen til vår hjemmeside!

Om oss

Om oss

Vi er et autorisertrevisjonskontor med omfattende kompetanse innen revisjon og bedriftsøkonomi. Vårt dedikerte team av erfarne revisorer gir deg pålitelige tjenester innen revisjon, regnskap, lønn, fakturering, budsjettering, og årsoppgjør. Vi spesialiserer oss på å bistå små og mellomstore bedrifter, samt organisasjoner, med revisjon og økonomisk rådgivning.

Vi verdsetter våre kunder og legger vekt på å skape en hyggelig atmosfære hvor alle klienter føler seg godt ivaretatt. Vi streber etter å levere tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

Våre tjenester

Revisjon

Våre erfarne revisorer går grundig gjennom din virksomhets regnskaper for å sikre nøyaktighet og overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Vi gir deg trygghet og klarhet rundt økonomiske forhold.

Intern Revisjon

For å styrke din internkontroll og forhindre potensielle risikoer, tilbyr vi skreddersydde internrevisjonstjenester. Vi hjelper deg med å identifisere områder for forbedring og implementere effektive kontrolltiltak.

Selskapsrevisjon

Vår omfattende selskapsrevisjon gir deg innsikt i virksomhetens overordnede ytelse og risikostyring. Vi fokuserer på å støtte din virksomhet i å oppnå bærekraftig vekst og oppfylle strategiske mål.

Rådgivning

Enten det gjelder analyse og styring av tall, styrearbeid eller spørsmål og oppgaver innen HR og lønn, har vi den kompetansen du trenger for å få oversikt og hjelp til gjennomføring av oppgavene.  

Budsjettering

Et budsjett er en plan over de økonomiske forventingene en bedrift har for fremtiden, det er et av de viktigste økonomiske styringsverktøy en bedrift har i tillegg til regnskapet.

Ligningspapirer og årsoppgjør

Årsregnskap gir oversikt og gir nyttig informasjon om årets økonomi og redegjør for virksomhetens situasjon. Brukeren av informasjonen skal kunne fatte gode beslutninger basert på dette regnskapet. 

Våre ansatte

Liv Aleksandersen

Daglig leder/partner/statsautorisert revisor/statsautorisert regnskapsfører

Stine Maria Høieggen

Statsautorisert revisor / statsautorisert regnskapsfører

Marte Aleksandersen

Revisormedarbeider

Terese Wæraas

Revisormedarbeider

Kontakt oss

901 26 309
Edveien 108, 1680 SKJÆRHALDEN
Orgnr 930 698 423